Dnes je už cestovanie omnoho jednoduchšie ako tomu bolo v minulosti. Väčšina štátov má otvorené hranice a ak aj je potrebné vybaviť si potrebné doklady na návštevu danej krajiny, existuje niekoľko spôsobov. Cestovanie a pobyt mimo územia domovskej krajiny však môže priniesť mnoho problémov.

Hlavne vtedy, ak dôjde k tomu, že budete ako turista v cudzej krajine potrebovať zdravotnú starostlivosť. Nespoliehajte sa na to, že tá vám vzniká automaticky. Cudzinci, ktorí sú na Slovensku, nemajú kryté zdravotné poistenie. Samozrejme, cudzinec, ktorý tu žije a má na Slovensku trvalý pobyt, má automaticky nárok na zdravotné poistenie pre cudzincov na Slovensku.

Čo však s tými, čo tu nežijú natrvalo, poprípade sem chodia za prácou, ale nepravidelne? Pre tých z nich, ktorí majú na Slovensku prechodný pobyt, platí takisto fakt, že majú nárok na poistenie, ale musia byť ekonomicky aktívni. To znamená, že sú tu zamestnaní alebo pracujú na základe živnosti.

Mnoho cudzincov sa pri vycestovaní do niektorej krajiny spolieha na to, že v prípade potreby mu na ošetrenie u lekára postačí cestovné poistenie. Aj keď si platí zdravotné poistenie vo svojej domovskej krajine, na Slovensku je povinný, ak tu pracuje, prihlásiť sa na zdravotnej poisťovni.

Právo na verejné zdravotné poistenie nezávisí od štátneho občianstva

Ak je cudzinec zamestnaný, do poisťovne sa môže prihlásiť sám alebo tak urobí jeho zamestnávateľ. Nemusí sa obávať dvojitého poistného. Ak si vo svojej krajine platí zdravotné poistenie, to mu po prihlásení sa na našu poisťovňu zaniká. Že cudzinec pracuje na Slovensku, by mal oznámiť svojej zdravotnej poisťovni. Aj po zániku zdravotného poistenia vo svojej krajine tam bude mať nárok na ošetrenie, keďže na Slovensku mu poisťovňa vydáva formulár, podľa ktorého má plnú zdravotnú starostlivosť nielen na Slovensku, ale aj vo svojej rodnej krajine.

Cudzinec má teda právo na verejné poistenie, ktoré však nezávisí od štátneho občianstva, ale od trvalého pobytu či výkonu zamestnania alebo živnosti. Iné je to v prípade, ak ste dôchodca. V takom prípade ja podmienkou mať trvalý pobyt, nemusíte byť ekonomicky aktívni. Okrem cudzincov, ktorí na Slovensku pracujú, vykonávajú činnosť na základe živnosti alebo poberajú na Slovensku dôchodok, majú na zdravotné poistenie nárok aj ostatní. Mám na mysli tých, ktorým bol udelený azyl. Poistenie im vzniká dňom udelenia azylu.

Ďalej sú to zahraniční študenti, ktorí študujú na vysokej škole na Slovensku. Tým vzniká nárok na poistenie začiatkom školského roka. Ak je maloletý cudzinec na základe rozhodnutia súdu umiestnený do zariadenia sociálnych služieb, aj jemu vzniká nárok na zdravotné poistenie.

Ďalšou cieľovou skupinou pre tento druh poistenia sú okrem pracujúcich cudzincov na Slovensku aj manažéri, poprípade zamestnanci, ktorých zamestnávateľmi sú zahraničné spoločnosti. Okrem nich môžu byť poistení aj ich rodinní príslušníci. Nárok na poistenie majú aj diplomati, turisti, športovci, aj ich tréneri.

Turista, ktorý sem pricestuje na krátku dobu, menej ako mesiac, by mal mať uzatvorené komerčné poistenie liečebných nákladov, ak si nechce zdravotnú starostlivosť hradiť zo svojho vrecka.

Široká ponuka poisťovní

Tak, ako aj pri iných druhoch poistení, aj pri tomto je ponuka poisťovní široká. Poistenie od poisťovne ERGO ponúka niekoľko druhov balíkov, ktoré sa líšia cenou. Zase platí, že čím drahší je balíček, tým viac liečebných nákladov pokrýva. Okrem rôznych balíkov poistenia, ako je napríklad preprava, lieky na predpis, ale aj bez predpisu, neodkladná zdravotná starostlivosť, stomatologické a iné ošetrenia, ponúka poisťovňa pre ženy možnosť poistenia nákladov počas tehotenstva, pôrodu a popôrodnej starostlivosti o matku a novorodenca.

Niektoré poisťovne majú pre cudzincov v prípade uzatvorenie poistenia u nich pripravené rôzne výhody. Medzi niektoré, ktoré spomeniem, patrí poistenie liečebných nákladov nielen na Slovensku, ale aj v krajinách Schengenského priestoru, možnosť poistiť sa aj v prípade zhoršeného stavu klienta a podobne. Pre cudzincov na území Slovenskej republiky je tak pripravené obrovské množstvo výhod a balíkov v rámci poistenia.

Existuje niekoľko druhov poistenia, z ktorých si cudzinec vyberá

Keď cudzinec – potenciálny poistenec vyplní zdravotný dotazník, môže byť poistený jedným zo siedmich druhov poistenia – turistické, pracovné, štandardné, celkové, tehotenské, rozšírené alebo športové. Výška poistného je rôzna. Závisí hlavne od zvoleného druhu poistenia a dĺžky poistnej doby.

Poistenie aj pre nezaopatrené dieťa

Od januára 2017 nastali v poisťovaní cudzincov na Slovensku určité zmeny. K poisteniu cudzinca, ktorý na území Slovenska pracuje, pribudlo aj poistenie pre nezaopatrené dieťa, ktorého zákonný zástupca však musí mať na Slovensku uzatvorené verejné zdravotné poistenie. Podmienkou na to, aby mu bolo poistenie poskytnuté, je podanie prihlášky aj s dokladom o pobyte zákonného zástupcu aj nezaopatreného dieťaťa, s pasom zákonného zástupcu a rodným listom dieťaťa, ktorý je úradne preložený do slovenčiny.

Cudzinec má nárok aj na životné poistenie

Okrem verejného zdravotného poistenia má cudzinec na našom území právo na uzatvorenie aj životného poistenia. Problém môže nastať iba v tom prípade, ak cudzinec pochádza zo štátu, ktorý nie je súčasťou Európskej únie. Ide o štáty ako Irán, Irak, Sýria, Sudán alebo severná Kórea.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s